Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορία για τα πιο ευρέως διαδεδομένα ξενικά είδη που έχουν καταγραφεί στις Ελληνικές Θάλασσες (Ανατολική Μεσόγειος). Για κάθε είδος περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: σύντομη περιγραφή, βιολογικές-οικολογικές παράμετροι, οδοί εισαγωγής, κοινή ονομασία, επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, αν το είδος είναι εδώδιμο ή επικίνδυνο, καθώς η γεωγραφική του εξάπλωση στις Ελληνικές Θάλασσες. Οι κατηγορίες των ειδών εισαγωγής είναι οι ακόλουθες: TS = Μεταφορά-Λαθρεπιβάτες (μέσω πλοίων), UNA = Μη-υποβοηθούμενη, REL = απελευθερώσεις, UNK = άγνωστο, TC = Μεταφορά-Ξενιστής/Ρύποι, EC = Διαφυγές.

Ο λεπτομερής κατάλογος των ξενικών ειδών δίνεται εδώ.

CONTACT